2014. július 24., csütörtök

Akkor és most 22. - Chrudim - főtér

Sorozatunkban ezúttal a Pardubicei kerület egyik kisvárosába Chrudimba látogatunk el. A városka területe a régészeti leletek tanúbizonysága szerint már sok ezer évvel ezelőtt is lakott volt, sőt az időszámításunk előtt 1200-900 évvel kifejezetten sűrűn benépesültnek számított. A szlávok a VII.-VIII. században telepedtek le itt, és a Chrudimka folyó felett már a IX. században erődöt építettek. Ezzel a város a korai „Cseh földek” egyik központjának számított. A város első írásos nyoma 1055-ből származik, mikor is arról számol be egy híres krónika, hogy itt Chrudimban hunyt el I. Břetislav. 1276-ban II. Přemysl Ottokár királyi várossá nyilvánította Chrudimot, és ez nagyban hozzájárult a további fejlődéséhez. Innentől kezdve a város és a környező birtokok a mindenkori uralkodó feleségének hozományához tartoztak. Ez a szokásjog egészen a Habsburg monarchia felbomlásáig fennállt.


1620

A huszita háborúk során a katolikus német lakosság elhagyta a várost, és Chrudim mondhatni csaknem színtiszta cseh településsé változott. Mivel a helybeliek aktívan részt vettek a csehek teljes vereségével végződő Habsburg ellenes felkelésben ezért a XVII. századtól kezdve a település fejlődése megtorpant, és fokozatosan a jelentőségét vesztette. A protestáns hívőket elűzték, a település erőteljes rekatolicizáción esett át. A fenti képünkön egy 1620-ban készített rajzot láthatunk, amelyen jól látható a főtemplom és a várost körülvevő, tornyokkal védett fal és a folyó hozzánk közelebb eső partján, a falakkal védett óvároson kívül álló Sv. Kateřina (Szent Katalin) templom.


1820
Ahogyan az a középkorban gyakorta előfordult a várost gyakorta érték különféle természeti és egyéb katasztrófák. Tüzek gyúltak, éhínségek és járványok tizedelték meg a lakosságot. 1850-ben egy óriás tűzvész tarolta le a város két körzetét, és emellett a XIX. században két nagyobb árvíz is pusztított. Az iparosításnak köszönhetően Chrudim korábbi csendes, provinciális városképe fokozatosan átalakult, de szerencsére megmaradt a település csodás főtere. Ezt a teret ma Resselovonak hívják, így emlékezve meg a város egyik nagy szülöttéről Josef Resselről, akinek a hajó propeller felfedezését köszönhetjük. A városka története során számos híres cseh művész, köztük Bedřich Smetana, Antonín Dvořák zeneszerzők, Alfons Mucha festő élt itt, vagy alakított ki Chrudimmal bensőséges kapcsolatot. A város 1820-as állapotát tükröző rajzon az immáron duplatornyú nagy templom mellett még megfigyelhető a fal, előtte a folyóval, és a Sv. Kateřinával.


1850-es évek
A következő, valamikor a XIX. század 50-es éveiben készült felvételen a főtéren álló nagy templom, nevén nevezve a Szűz Mária-templom látható a maitól merőben eltérő formájú tornyaival. Szemből nézve a bal oldali torony hajdanán a Fekete-, a jobb oldali pedig a Trubačka nevet kapta. A templomot, amely egy korábbi kápolna helyén épült, az évszázadok alatt számos csapás érte. Hol egy villámcsapás rombolta le egyik vagy másik tornyát, hol egy szélvihar rongálta meg az épület tetejét. Valamennyi alkalommal újjáépítették más és más stílusban. 1850-ben egy újabb villámcsapás rombolta le ezúttal a Fekete-tornyot. Ezt követően mindkét tornyot visszabontották és egy alacsony piramis formájú tetőt tettek rá, ahogyan az a képen is látszik. A templomtól balra álló épületeket a következő évszázad során elbontják.


1905
Pár évvel később azonban a templom elnyerte a ma is látható végső alakját a két magasba szökkenő torony tetővel. Az 1905-ben készített képen az impozáns templom előtt jól látszik a díszes Szentháromság, avagy Pestis oszlop, amelyet még a XVIII. század elején emeltek a világjárvány túlélői. A kép bal oldalán a hírneves barokk építész Jan Blažej Santini-Aichel által 1720-ban épített Régi Városháza épülete figyelhető meg. A csodás óratoronnyal a ház 1806-ban történő leégését követő helyreállítás, átépítés során 1836-ban egészítették ki az épületet.


1911
Az 1911-es fotón a tér ellenkező irányból, a templom felől látható. Bal kéz felé a díszoszlop, jobbra pedig a Városháza látható. A tér szépen kövezett, a forgalmat egyetlen lovasszekér jelenti.


1923
Az 1923-as légifelvételen jól áttekinthető a tér egésze. Érdemes majd egy jóval később készült légifotóval összevetni! Látható, hogy a templom tulajdonképpen egy hosszúkás tér közepén fekszik. Az épület mögött egy szép parkos rész található, ahol Husz János szobra áll.


1947
Több mint 20 évet ugrunk az időben, de Chrudim főterének képe nem sokat változott. Az 1947-ből származó fotón csupán a teret övező házak előtti fasort alkotó fák lombozata lett dúsabb, amúgy a közlekedési forgalom gyanánt a korábbi szekér helyét egy gépjármű vette át. Itt még áll a templom bal oldalánál látható épület, amely a későbbiekben lebontásra került.

Napjaink
A napjainkban készített és korábban beharangozott második légifotón jól látható a tér, amely mellett bizony ma már komoly közlekedési forgalom bonyolódik.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése