200 éve született Johann Gregor Mendel II. – Mendel munkássága

Előző cikkünkben szóltunk Johann Gregor Mendel, a „genetika atyja” fiatalságának éveiről és a gazdag brünni (Brno) intellektuális táptalajról, amelyre az ifjú pap megérkezett. Mendel Cyril František Napp apát, a Szent Tamás apátság vezetője szárnyai alá került, így megkapta a kellő kezdő lökést a későbbi munkásságához. A kor átlagánál magasabb (168 cm) fiatalember a saját bevallása szerint amúgy sem érzett túl nagy ihletet a papi feladatok ellátására, így számára a tanítás és a tudomány jelentette az igazi utat. Egy ideig helyettes tanárként matematikát és görög nyelvet tanított Znojmóban, majd megpróbálta a tanári végzettséget megszerezni, de ez nem sikerült neki, így visszatért a brünni kolostorba. Később Bécsben is tanult egy ideig, ám a végén csak nem sikerült letennie a professzori vizsgát. 

Mendel 200

Ehelyett a brünni kolostor termékeny légkörében méhészkedéssel, meteorológiai mérésekkel és nem mellesleg a kolostor kertjében növények keresztezésével (hibridizációjával) kezdett foglalatoskodni. Ehhez sokféle növényt próbált ki, majd közülük 1856-tól a borsóban találta meg a kísérletei szempontjából az „igazit”. Egy 35x7 méteres területen termesztette a saját maga által porzott borsó növényeket, gondosan ügyelve arra, hogy pl. a rovarok egy kis kósza porzással ne tudjanak belekontárkodni a kísérleteibe.

Néhány lap Mendel könyvéből

A borsó szaporításának eredményeit (ugye még rémlik valami a biológiai tanulmányainkból?) végül 1865-ban közölte a „Kísérletek növényhibridekkel” címmel, mintegy 40 oldalon, de eme később meghatározónak bizonyuló munkája hamar a feledés homályába tévedt, és sajnálatosan ott is maradt évtizedeken át. Munkái révén nem mellesleg Mendelt tekinthetjük a biometria szülőatyjának is, ám a felfedezéseit rögzítő könyveinek példányai ekkor még csak cseh és osztrák egyetemek könyvtárainak polcán porosodtak. Mendel ugyan elkeseredett, de a feljegyzések szerint biztos volt benne, hogy az ő ideje el fog jönni. Figyelmen kívül kerülésének oka egész egyszerűen az volt, hogy a korszak még nem érett meg a munkája megértésére és elfogadására. Kortársa, Charles Darwin pedig amúgy is „izgalmasabbat” alkotott.


A kolostor udvara és az egykori üvegház helye

1868-ban, Napp apát elhunytát követően Mendelt választották a kolostor vezetőjévé, majd egy évvel a Természettudományos Társaság alelnöke lett. Ezen a posztokat egészen az 1884. január 6-án bekövetkezett haláláig betöltötte. A csontvázán elvégezett és a napokban közölt vizsgálati eredmények szerint magas vérnyomás, vese problémák és az erős dohányzás káros hatásai keseríthették meg életét, és vezethettek a halálához. Egy „a virágokat szerető…szelíd, jóságos és kedves” ember távozott el, aki nem mellesleg letette a genetika alapköveit. De ezt ekkor még senki sem sejtette. Mendel tudott Darwinról, és a munkája előtt tisztelgett, jólehet vitatta néhány megállapítását. Darwin ugyanakkor vagy nem ismerte Mendel munkájának eredményeit, vagy nem mutatott érdeklődést irányukba.

Interaktív kiállítás

Mendelt és művét 1900-ban „fedezte fel” szinte egyszerre három biológus-botanikus kiválóság is, nevezetesen a német Carl Correns, a holland Hugo de Vries és az osztrák Erich von Tschermak Seysenegg, Ekkor vált világossá a számukra és ezzel a világ számára is, hogy a csöndes szerzetes anno egy új tudományág, nevezetesen a klasszikus genetika alapjait tette le, olyan a mai napig használt alapkifejezések bevezetésével együtt, mint pl. domináns és recesszív öröklésmenet, homo- és heterozigóta. Ugye ezekre a szavakra már valamennyien emlékszünk, még ha a jelentésüknek után is kell néznünk! Az utókor az említett trió mellett az angol Batesont, és Punnettet valamint a dán Johannsent tekintik az első genetikusoknak. Ők voltak azon kutatók, akik továbbfejlesztették a mendelizmust, ezzel hivatalosan is útnak indítva a genetika tudományágát. Ám egy biztos, hogy Mendel nélkül a genetika csak jóval később született volna meg.

 


Mendelre emlékezve

Johann Gregor Mendel és munkássága a mai nap sem eléggé megbecsült, de bízunk benne, hogy születésének 200. évfordulója kapcsán újból nagyobb figyelem összpontosul rá, mert kevés olyan XIX. századi biológus van, aki ezt nála jobban megérdemelné. Csehországban az év folyamán számtalan esemény, program keretében emlékeznek meg az egykori szerzetesről. A múlt héten Brnóban megrendezett Mendel fesztivál mellett további eseményekre is sor kerül a „Mendel 200 félév” során, melyekről itt tájékozódhatunk: https://www.mendel22.cz/#program. És aki teheti ugorjon el a brünni kolostorba, tekintse meg itt a múzeumi kiállítást, vagy éppen térjen be Mendel szülőházába is, amely Hynčicében egész évben fogadja az idezarándoklókat.

200 éve született Johann Gregor Mendel I. – A kezdetek

Egy személyes jellegű megjegyzéssel kezdeném. Megboldogult középiskolai és egyetemi éveimben igyekeztem a genetika, másnéven örökléstan rejtelmeibe is betekinteni. Imádtam a tudományág logikusságát és nem kevésbé a mögötte rejlő varázst, a mai napig se teljesen feltárt részterületeinek titokzatosságát. A biológia eme mára egyre fontosabbá vált szeletének története tágan értelmezve is alig több, mint kétszáz évre nyúlik vissza. 

Johann Gregor Mendel

Kezdete mondhatni szinte egyidős egy olyan ember születésével, aki Charles Darwin mellett a biológia kétségkívüli legnagyobb jelentőségű XIX. századi kutatójának számít, egyetlen nagy különbséggel. Darwin, vagy ahogyan nevezik az "evolúcióbiológia atyja" kijelentéseivel igencsak felkeltette a korabeli tudósok, az értelmiség, az egyház és a társadalom szélesebb rétegének figyelmét. A hatalmas munkásságából persze jobbára csak a mai szóval élve „bulvárabb” témák számítottak a tudós világon kívül hírértékűnek, és ezek keltettek világszerte nagy vitákat. De ez nem is csoda, hiszen ekkortájt szinte mindenkit az a kérdés érdekelt, hogy az ember valóban a majomtól származik-e? (Persze ezt Darwin így sose állította, de ez csak egy aprócska részletkérdés volt a korabeli ellenfelei számára.) Ugyanakkor amíg Darwin igazi tudós celeb lett, addig a már említett kortársa csupán egy csöndes kolostor falai között s annak kertjében folytatta aprólékos munkáját, mindennemű külső figyelem és jelentősebb megbecsülés nélkül. Ő volt Johann Gregor Mendel, a "genetika atyja".

Mendel szülőháza

Johann Mendel 1822. július 20-án született a Habsburg Monarchiában, pontosabban a mai Csehország Morva-Sziléziai kerületének egy piciny falucskájában, Heizendorf bei Odrauban, azaz cseh nevén Hynčicében (ma Vražné település része). Szülei Anton Mendel és Rosina Schwirtlich volt. Az akkortájt főként német nemzetiségűek által lakott Odera menti településen ma sem élnek csak alig több, mint kétszázan, így bátran mondhatjuk, hogy Mendel, a mezőgazdaságból, erdőművelésből élő családja sokat betegeskedő gyermekeként inkább a természet közelségében és nem a nagyváros forgatagában töltötte gyermekéveit. A kis Johann a falusi iskolában hamar kitűnt a jó eszével, így Troppauba, a mai Opavában folytatta tanulmányait.

Mendel szobra a Brnói Szent Tamás kolostor kertjében

Azonban Mendel édesapja 1836-ban erdei munkavégzés közben megsérült, így a szülőknek a továbbiakban esélye sem volt arra, hogy anyagilag támogassák Johannt. Ám mindannyiunk szerencséjére az egyház is látott fantáziát Mendel oktatásában . 1840-ben Johann a piaristák támogatása révén került az olmützi (mai Olomouc) egyetem filozófia képzésére, ahol egyebek között matematika és fizika tantárgyakat is hallgatott. Jóllehet Mendel apja szerette volna, ha fia átveszi tőle a kis családi gazdaságot, de a tanulmányait pénz hiányában három év után befejező fiatalember inkább a szerzetesi pályát választotta. Így 1843-ban Ágoston-rendi szerzetes növendéknek állt, és az 1845-től folytatott teológiai tanulmányokat követően 1847-ben pappá szentelték. Ekkor vette fel a Gregor (Gregorius) nevet.

A Szent Tamás apátság Brünnben, mögötte a Starobrno Sörgyárral

Mendel szerzetesként Brnóba, ott is a Szent Tamás apátságba került (a ma róla elnevezett téren, a későbbi Starobrno sörgyár szomszédságába), amely a hatalmas tudományos könyvtára mellett jelentős botanikai gyűjteménnyel is rendelkezett. 

Christian Carl André

Emellett a városban korábban már tevékenykedett a Morva Mezőgazdasági és Természettudományi Társaság Juhtenyésztést Tökéletesítő Társasága is, amely a kor jelentős tudósa, Christian Carl André vezetésével (s Festetics Imrével a soraiban) igyekezett minél értékesebb gyapjút növesztő bárányokat kitenyészteni. Azaz Brnóban ekkor már korai „genetikai” kutatások folytak. Ugyanakkor a Társaság által folytatott, a korabeli vélekedés szerint nem éppen elfogadottnak számító beltenyésztéses juhos kísérletek bármennyire is sikeresnek bizonyultak, a túlzott „szabadelvűségük” sokaknak szúrta a szemét. Ez végül pár év elteltével a társaság végéhez, André elüldözéséhez vezetett. 

Cyril František Napp apát

Szerencsére a brünni Szent Tamás kolostor apátja, Cyril František Napp, - igaz csak általános kutatás szintjén és azt is felettébb „fékezett habzással” művelve -, továbbvitte az öröklődés tanulmányozását célzó helyi munkákat. Napp apát később, az 1861-es megalakulásától fogva a Brünni Természettudományos Társasággal is együttműködött. Mendel ebbe a közegbe, az apát szárnyai alá került, így a kellő kezdő lökést megkapta a későbbi munkálkodásához. De erről majd a következő cikkünkben szólunk!

Nyár van, irány az Aquapark, Csehországban is!

Itt a nyár és az időnkénti 35 fok felett landoló hőséget gyakorta csak egy tó vagy folyóvíz partján, egy kisebb-nagyobb strandon vagy éppen annak „felturbózott” változatában, az egész család számára modern, komplex (vízi)programot nyújtó Aquaparkban „élhetjük túl”, de legalábbis itt élvezhetjük ki igazán. Az efféle vizes élvezetektől természetesen Csehországban nyaralva, a hozzánk hasonlóan tengert nélkülöző országot járva-kelve se kell, hogy megfosszuk magunkat, párunkat, s gyermekeinket. Nincs ok az élvezetek elvonására, hiszen az ország szerencsére mind természetes vizekben, mind kiváló települési strandokban és víziparkokban is bővelkedik. Nem is csoda, hogy a csehek által leginkább látogatott turisztikai célpontok között igen előkelő helyeken szerepelnek a „víz alapú” élményközpontok, melyek közül most néhányat szeretnénk bemutatni.

AquaPalace

Kezdjük a sort a legnagyobbal és legnépszerűbbel, mely természetesen Prágában, a csodálatos cseh fővárosban, pontosabban annak szélén található. Ha már éppen elfáradtunk a varázslatos prágai belváros, a megannyi kulturális program, múzeum vagy éppen a Pazar sörözők felfedezésében keressük fel Közép-Európa legnagyobb Aquaparkját Prága délkeleti részéhez tartozó Čestlice városrészben, nem messze a csodás průhonicei kastélytól, kastélyparktól. Az AquaPalace Praha nevezetű komplexum része a Sauna World nem kevesebb mint 14 szauna típussal, a két szintes Fitness központ, valamint egy luxus Wellness Központ.

Water World

Ám a számunkra a legfontosabb a Water World (Vízivilág) nevet viselő, potom 9150 m2 nagyságú területen elterülő uszodaközpont. Itt összesen 12 csúszda (közte Csehország leghosszabb csúszdájával), 450 méter hosszú vadvizet imitáló medence és megannyi más adrenalint pumpáló vagy éppen a kikapcsolódásunkat szolgáló élmény vár ránk, ráadásul nem csak nyáron, hanem egész évben. Prágában még erősen ajánlható a kisebb területű, ám központibb fekvésű és modernebb Aquacentrum Šutka felkeresése is.


Aquapark Brno mellett

A cseh vidék legnagyobb és leglátogatottabb víziparkja Brnotól nem messze Pasohlávkyban leledzik. 14 medence, 20 alagút csúszda, 24 szauna és persze minden egyéb, ami egy egész napos családi élményhez szükséges. A Gyermekek világa nevű vízi szórakoztató része pedig a maga nemében a legnagyobb az egész országban.

Frymburk

Dél-Csehországban, a magas fekvésű Lipnói tó mellett található Frymburk városka számos egyéb látnivaló mellett az itt működő AquaParkjáról is nevezetes. A kellemes termálvízzel is megáldott helyen Csehország egyik legnagyobb wellness szállodája is itt várja a kikapcsolódásra vágyó vendégeit.

Uherské Hradiště

További csehországi vízi szórakoztató központok között feltétlenül meg kell említeni a csodás történelmi belvárosú és UNESCO Világörökséggel is büszkélkedő Olomoucon illetve a Zlíni kerülethez tartozó Uherské Hradištěn található Aquaparkot, a Prágától Pilsen felé vezető irányban fekvő Beroun városka Aquaparkját, a híres libereci Babylon élményközpont vízi központját.

Olomouc

Zárásként még javasolnánk a Pardubicei kerület egyik kisebb városában Ústi nad Orliciben lévő Aquapark felkeresését. Irány Csehország, akkor is, ha egy kis önfeledt strandolásra vágyunk!

Ústi nad Orlici

A XXXII. Sörpecsét verseny nyertesei, 2022

Az elmúlt két év COVID járványa után, az Ukrajnában zajló háború és annak világméretű társadalmi-gazdasági hatása ellenére a hétköznapok szintjén minden próbál visszatérni a korábbi, normálisabb kerékvágásába. Ennek ékes példája az idén már nem kevesebb, mint 32. alkalommal megrendezésre került Pivní pečeť (Sörpecsét) elnevezésű nemzetközi sörminősítő verseny is. A Sörpecsét vetélkedőt korábban rendszerint februárban tartották, a tavalyi évben azonban az esemény 2021 őszére tolódott. Ám idén a találkozó időpontja már közeledett a februárhoz, és az elmúlt héten, pontosan április 25 és 30 között tartották meg. Az esemény helyszíne szokás szerint České Budějovice Vásárvárosa (Výstaviště) volt. A résztvevők száma a tavalyi évhez képest csökkent (190 sörfőzde) de az eseményen mintegy 2000 db PET-be vagy üvegbe palackozott sör került megkóstolásra. A sörök többségét szokás szerint Csehország adta, de idén is elküldte söreit világ számos más országának főzdéje, így a mintegy 400 kóstoló brazil, tájföldi vagy éppen örmény sört is ízlelhetett.

A 32. nemzetközi sörfesztivál

A verseny a megszokott módon zajlott. A zsűritagok több napon át, több fordulóban kóstolták meg 32 kategóriában a söröket. Pontozták a színüket, ízüket, illatukat és megannyi más jellemzőjüket. Ezen pontokat összesítve hirdették ki az egyes kategóriák győzteseit, helyezettjeit. A sörök mellett a megszokott 2 cider és 2 ásványvíz kategória is fenn állt. A sörkategóriák közül nyolcban csak a kisüzemi sörfőzdék termékei szerepelhettek, ugyanakkor a többi kategória is nyitva állt a kisüzemiek számára. A verseny végén az egyes kategóriák érmesei közül megválasztották az összetett győztest, a Világ Sörpecsét díj nyertesét. Most szokásunkhoz híven szétnézünk a sörkategóriák nyertesei és helyezettjei között, a végén elárulva azt is, hogy idén ki érdemelte ki a Világ Sörpecsét díjat. Ahogyan azt minden évben leírjuk, az eredmények nem nélkülözik a meglepetéseket, nem feltétlenül egyeznek meg a sörszerető közönség ízlésével, vagy éppen a saját véleményünkkel, de ez minden sörminősítő verseny sajátossága. Kezdjük a sort a legalacsonyabb alkoholtartalmúakkal, az igazi fűnyíró sörökkel, majd haladjunk az erősebbek és „izgalmasabbak” felé.

A sörök színes világa

3,5% alatti alkoholtartalmú (stolní pivo / asztali) sörök között a korábbi többszörös bajnok Malý Rohozec sörgyár Skalák söre visszatért, és újból az élre tört. A második helyet a Čtyrák light nevezető budějovicei sör szerezte meg, míg az „örök” bronzérmes prágai COBOLIS idén is a harmadik helyen végzett a Freedom Brut Ipájával. A 7 és 11 Plató-fok közötti ivósörök mezőnyében a megszokott módon ismét teljes csere történt az előző évekhez képest. A dobogó mindhárom fokán a Smíchovi Straropramen Sörgyár egy-egy söre végzett, Braník Aleš, Braník Světly és Staropramen sorrendben. A 11-es világos ležákok kategóriájában idén a Starobrno Medium a Braník és a Poutník 11-ese előtt. A 12 Balling fokos világosok között a bajnok idén a tavalyi harmadik, a pardubicei Pernštejn Hořká 12 Ze Sklepa a szlovák Urpiner söre és a rakovníki Bakalář hidegkomlós finomsága előtt. A legalább 13-as világos sörök között minden megváltozott a tavalyi évhez képest. Az arany a 14-es Poutníknak járt, a második helyen a Sviyansky Kníže, míg a harmadikon a nymburki Bogan végzett

Petr Vok a Bogemia Regenttől

2022-ben a legjobb félbarnának a třeboňi Bohemia Regent félbarnáját, a Petr Vokot választották a Velké Březnoi Beránek félbarna és a rakovníki Bakalář vágottja előtt. A maximum 11-es, azaz gyengébb barnák között idén a sokszoros győztes Zlatý Bažant barnája leszorult a dobogóról is. A kategória győztese a Chodovar Zámecké Černé söre lett, őt a sorban a barna Krušovice és a rakovníki Bakalář barna követte. A legjobb barna ležáknak idén újból a humpoleci Bernard Černý ležákját szavazták meg, a Bohemia Regent barnája és a tavalyi győztes Lobkowitz Černy előtt. Az erős (speciál) barnák kategóriájában a a Perla - Browary Lubelskie Perla Kozlak söre a ismér az első helyen végzett, a második a dalešiceiek 13-as Fledermaus söre és a Svijany Kněžna előtt. A 8% alkoholtartalom fölötti extra erősek között a Primátor 21-ese ezúttal egy hellyel előrébb, a másodikon végzett. A győztes idén a prágai Prokopsky Sörfőzde Fekete Péterje (Černy Petr) lett, míg a harmadikon a Cobolis Meč světla russian imperial stoutja végzett. A legjobb búza kategóriájában a Černa Hora Velenje nyert, őt a Beránek búza és vysoké mytói Evžen Řehák sörfőzde búzája követte.

Chodovar győztes söre és a sörfőzde kutyája

Térjünk át a felső erjesztésű sörök izgalmas világára: A zsűri szerinti legjobb APA (American Pale Ale) idén a bíloveci Zobak Smash Mosaicja lett a krnovi Nachemelná Opice Sun APA-ja és a kyjovi Mosaic előtt. Az American IPA kategóriában a Louka Sörfőzde söre nyert a Bíloveci Zobak és az opavai Street IPA előtt. Az American Imperial IPA kategóriában a második és harmadik helyen a szlovák Wywar sörfőzde sörei végeztek, de a chotoviny Mayzus Friend or Foe söre érdemelte ki az első helyet. Az ún. English Pale Ale kategóriában idén egy lengyel sör nyert a prágai COBOLIS British Golden Ale-je előtt. A dobogó harmadik fokán a brünni U Tomana English IPA-ja és a Nová Bystřicei Holmes osztozott.

Zajíc

Új kategóriaként jelent meg az India Pale Lager melyet elsőként a sokolovi Permon Prúzkumnik söre nyerte meg. Az ezüst a kynšperki Zajicnak, míg a bronz a brnói Blackbird sörfőzde Markrabě sörének jutott. A Brown Ale kategóriában sorban harmadik alkalommal a kunraticei főzde 13-as Muflon Red ale-je nyert, őt idén is a Veseli nad Lužnicéből származó Blatsky Brown Ale követte. A harmadik helyen egy opavai sör végzett. A Black IPA kategóriában a chotoviny Mayzus Black Sabre Ipa-söre nyert, pilseni Purkmístr és a prágai Hostívar 14-es Balck ale-je előtt. A legjobb NEIPA sör kategóriájában idén az Obora söre nyert, a Zlatá Kráva Lady Cow 16-osa és a COBOLIS söre előtt.

Bíloveci Zobak (F: H. Rosenbaum)

A stoutok között a Zlatá Kráva Choco Cow söre nyert. Az ezüst a prágai Spojovnának, míg a bronz a Zlíni Švec sörének jutott. A porter kategóriában a pardubicei porter nyert a Hulvát sörfőzde 18-as balti portere és a tišnovi Porta Coeli 20%-sa előtt. A Sour, azaz a savanyított sörök között a tavalyi nyertes Bíloveci sörfőzdét megelőzte a dél-csehországi Obora két söre is. A zsűri szerinti legjobb élesztős idén ismét újból a humpoleci Bernard lett, az Orlovna sörfőzde a Primátor 11-es élesztőse előtt. A szűretleneknél a dalešicei Hořká 12-est ezúttal megelőzte a kácoviak Medium söre. A harmadik helyen a Chotěboř söre végzett. Az alkoholmentes kategóriában a Platan nyert a rakovníki és nymburki sörök előtt. Az Európai – Bécsi Láger kategóriában, amelyet a prémiumhoz hasonló 11-13-as, de sötétebb színű (EBC 18-30) világos sörök számára írtak ki idén a szinte örökös nyertes szlovák Račišdorfer csak a hatodik helyen végzett. A bítoviak söre kapta az aranyat, az ezüst a Hulvát sörfőzdének, míg a bronz a dalešiceieknek jutott.

Oborai öröm

Most pedig következzék a kizárólagosan kisüzemi sörök kategóriái. Az ivósör kategóriában (výčepní) megint a brnói Topolsky 10 söre nyert a Bad Flash és a Jincei Sörfőzde tízese előtt. A ležákok kétszeres győztes litoměricei Szent István püspöki főzde 11-es Děkanja idén csak a bronzot szerezte meg, az ezüstérem a Hostivarnak jutott, míg a kategóriáját a prágai Horymir nyerte. Az egy fokkal magasabb alkoholtartalmú világos prémium sörök között ismét a prágai Bad Flash söre nyert a brnói EFI 12-ese és a Kynšperki Zajíc előtt. A legalább 13%-os Balling fokú világos speciál sörök között a Záchlinice, Rožnov pod Radhoštem, Litomyšl sörfőzdék egy-egy söre lett a sorrend. A legjobb kisüzemi kisebb alkohol tartalmú félbarna sörök között a Vlachovo Březí, Slavičin és a Vesnicky Ohrada sörfőzdék sörei osztoztak a dobogó fokain. A speciális, ütősebb kisüzemi félbarnák között a tavalyi ezüstérmes dobřany Modra Hvězda Dragounja nyert, a másidik helyet az U Tomana fébarnája, míg a harmadik helyet a prágai Horymír félbarnája szerezte meg. A 13-asnál gyengébb kisüzemi barna söröknél idén a Purkmistr, Spojovna és Transformátor volt a sorrend. Végül az erősebb kisüzemi barna söröknél a brnói Hauskrecht PH 13-asa nyert.

Kynšperk söre a csúcson!

És hogy idén ki kapta az Arany Sörpecsétet, azaz a Világ Sörpecsétet? Nem más, mint Kynšperk nad Ohří városka söre, a 12-es világos Zajíc, amely a maga kategóriájában csak a harmadik helyet szerezte meg. Második helyen a hlavatcei Transformátor Predátora végezettés őt a prágai Hostivar 11-es söre követte. Idén így némi meglepetésre, de a kisüzemi sörfőzdék diadalmaskodtak! Gratulálunk a győzteseknek és helyezetteknek!

Prága egykori szennyvíztisztító telepe – „ipari kastély”

Prága 6. kerületében a Bubenečben egész évben látogatható egy izgalmas és gyönyörűen felújított ipari műemlék, a régi Szennyvíztisztító telep épülete. A William Lindley Heerlein angol építész által tervezett épület 1901 és 1906 között épült fel, és 1967-ig volt használatban.

Világörökségek és várományosok Csehországban 2022

Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még Csehországgal kapcsolatos élményeink szinte „csak” Prágára korlátozódtak, kezünkbe akadt egy cseh nyelvű kiadvány, melynek hátsó borítójáról 12 kis kép tekintett ránk. Ezek a kicsi, ám annál ígéretesebb képek indítottak el minket a Csehország Prágán túli területeinek bejárása útján, amely út hamarosan „végzetes” szerelemmé- szenvedéllyé változott.

Az akkor még egy tucatnyi csodálatos képen látható épületek, építészeti alkotások, településrészek mára kibővülve nem csupán Csehország legféltettebben őrizendő értékeinek számítanak, de egyúttal szerepelnek a UNESCO Világörökségi Listáján is. Hogy ez a státusz mitől is olyan nagy szám?

Szűz Mária Mennybemenetele-(Domonkos-) templom - Uherský Brod

Uherský Brod vagy más néven Magyarbród városában számos csodálatos templom látható, amelyek közül most a Szűz Mária Mennybemenetele vagy más néven Domonkos-templomot mutatjuk be. 

Csehország, a várak országa I. // Áttekintés

Csehországot járva gyakorta feltárul a szemünk előtt egy remek állapotban pompázó vár, vagy egy megviselt állapotában is impozáns várrom látványa. Szinte nincs is olyan térség, ahol egy nagyobb városban, vagy annak közvetlen környékén ne látnánk egy az egykori kereskedelmi útvonalak védelmét ellátó, a rablóhadak és ellenséges seregek elleni védekezés központját jelentő várat, vagy legalább annak romjait. Van köztük olyanok, amelyeket megviseltek a többnyire lakatlanul telt évszázadok, másokat az idők folyamán komfortosabbá alakították át tulajdonosai, míg számos már állami tulajdonban állva főleg turisztikai célokat szolgál.

Bouzov

Tízéves a Cseh Filmkarnevál: jubilál a februári cseh filmmustra!

A budapesti Cseh Centrum 2022. február 23–27. között rendezi meg az idén immár tízéves Cseh Filmkarnevált (CSFK). Öt napon át ismét a hagyományos februári időpontban és hagyományos helyszínen, a Toldi moziban (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.) várják a cseh filmek rajongóit. Akik nem tudnak személyesen részt venni a vetítéseken, három este a Toldi TÁVmoziban online kapcsolódhatnak be a programba. Az esemény szakmai partnere a Budapest Film. A Cseh Filmkarnevál főtámogatója a Praha by Staropramen. A jegyelővétel február 10-én indul a Toldi mozi és a Toldi TÁVmozi oldalán. 


A Čapek testvérek és a százéves robot

Az emberiség legújabb korszakában folyton akad egy olyan műszó, amely váratlanul előbukkan, rövid időn belül hódító útra indul, majd hamarosan az egész világon elterjed. A szavak egy része csak rövidebb életű, inkább szakmaspecifikus, ám olykor-olykor születnek olyan kifejezések is melyek stabilan beépülnek a különféle nyelvek szókincsébe. Ezen szavakat százmilliók használják, de ők vajmi keveset sejtenek arról, hogy kinek is köszönhetik a szó megalkotását. Ilyen szavunk a robot is, melyről az idősebb, a kötelező orosz nyelvoktatás „áldását” élvező magyar honfitársaink azért rögtön és felettébb helyesen érzik, hogy ez a kifejezés szláv eredetű lehet. De lássuk honnan is származik, kinek az agyából pattant ki anno.

A két Čapek

Theodor Čejka és az eszperantista mozgalom

 A cseh eszperantó mozgalom a napokban ünnepelte egyik honi alapító atyjának, Theodor Čejkának 144 évvel ezelőtti születésnapját. Ebből az alkalomból álljon itt néhány szó róla, valamint magáról az eszperantóról illetve a mozgalom csehországi történetéről. Mindenekelőtt egy kis személyes múltba tekintéssel kezdeném. Megboldogult diák koromban az egyetemista társaim egy része ugyanúgy szenvedett a nyelvérzék vagy az önbizalom hiányától, mint sokan manapság. Az idők múlásával a középfokú nyelvvizsga letétele egyre nyomasztóbb terhet jelentett a számukra, így a helyzet megoldásra várt. Voltak, akik a Magyarországon kevesek által beszélt nyelvek felé menekültek, joggal bízva abban, hogy pl. svédül valójában nem kellett középfokon tudni ahhoz, hogy egy középfokú nyelvvizsga papírt szerezzenek. És voltak, akik egy olyan nyelvhez fordultak, melyet csak a XIX. század legvégén alkottak meg. Tették ezt azért, mert ebből a többihez képest sokkal könnyebben tanulható nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsga papírt ugyanúgy elfogadták, mint pl. a jóval nehezebben abszolválható angol nyelvvizsgát. Ez a nyelv nem volt más, mint az eszperantó.

Theodor Čejka

Boldog jubileumi esztendőt minden kedves olvasónknak!

Tisztelt olvasóink! Engedjék meg, hogy mindenekelőtt mi a Csehország nem csak Prága írói, szerkesztői, az azonos nevű, valamint a Travel to Czech Republic elnevezésű Facebook oldalak gazdái, a csehországi élelmiszerek értékesítésével foglalkozó Manka spájza web shop üzemeltetői hadd kívánjunk mindenkinek egészségben, anyagiakban, erőben és lelkesedésben gazdag boldog új esztendőt! Itt van 2022, ami számunkra különleges, ünnepi évnek ígérkezik. Február utolsó előtti napjára fordulva betöltjük a kerek tíz esztendőt, amely még knédliből is soknak nevezhető. Tíz éve lesz, hogy a rendszeres csehországi utazásainkon felbuzdulva nekifogtunk a Csehország nem csak Prága oldalunk működtetéséhez, képek és cikkek írásához.

A karácsony ugyan már elmúlt, de a boldog új esztendő még ránk vár!

Idézet és pár kép XXXIX.: A 100 éves Švejk két fordításban

Švejk 100, így szól az idei év egyik cseh kultúra vonatkozású szlogenje. Oka egyszerű. Jaroslav Hašek, a hazánkban is közismert cseh író épp száz évvel ezelőtt kezdte közreadni a később világhírűvé vált irodalmi főhőséről szóló első írásait. Švejk, a derék katona alakja pár évvel később, az 1926-os német fordítást követően indult el a nemzetközi siker útján, és ez a diadalútja a mai napig is tart. Írója amellett, hogy a korszakról és annak monarchiabeli szereplőiről fergeteges paródiát nyújtott át olvasóinak, egyúttal egy mai napig is fennmaradt kettős megítélésű sztereotípiát is megalkotott. Švejk „megszületése” óta ugyanis a cseh népet sokan (köztük maguk a csehek sokasága is) előszeretettel azonosítják a főhős alapjában véve pozitív kisugárzású, ám a konfliktusokba kétségkívül nem éppen beleálló, elkerülő magatartással jellemezhető karakterével. Emiatt manapság már Švejk és a mű „hazai” megítélése is jelentősen megkopott, sőt némileg elutasított, ám ez az alkotás nemzetközi megítélésén mit sem változtatott.

 

Švejk

Pilsner Urquell tévhitek

Csehország közismerten a sör egyik hazája és leginkább azé a sörtípusé, nevezetesen a lágeré, amelynek felfedezése a XIX. század folyamán forradalmasította a világ sörgyártását. Ez a grandiózus változás elsősorban Plzeň (németül Pilsen) városához, az ott újonnan felépített polgári sörfőzdéhez és egy bizonyos Josef Groll bajor sörfőzőmesterhez kötődött. Ez az ifjú úriember ugyanis itt főzte le 1842-ben az első Pilsner Urquellt (ekkor még nem ezen a néven), a későbbi nagybetűs sört. Groll ezzel olyan utat jelölt ki, amelyen haladva világszerte a tömegek kedvelt italává tette a láger sört. Túlzás nélkül állítható, hogy az idők során a Pilsner Urquell (PU) emberek tízmillióinak kedvelt söre lett. Mindezen sörrajongók a PU kortyolgatása mellett  - a szorgos marketingesek immáron több mint másfél évszázados munkájának köszönhetően - a sörrel és a pilseni sörgyárral kapcsolatos történetekkel és legendákkal is megismerkedhettek. Ám ahogyan azt megszokhattuk, a legendák, történetek egy része jellemzően csak merő agyszülemény, esetenként pusztán a marketingeseké, akik így próbálták és próbálják a terméküket eladhatóbbá, kedveltebbé, vonzóbbá tenni. Eme pici cikkünkben néhány Pilsner Urquell (csehül Plzeňský Prazdroj, avagy a „pilseni ősforrás”) legendáról „rántjuk le a leplet”, pontosabban némi kiigazításokkal élünk. Ezek a kiigazítások egyáltalán nem csorbítják a PU megérdemelt nimbuszát, jelenlegi és múltbeli érdemeit, ám azokat elolvasván talán némi érdekes plusz sörtörténeti információval lehetünk gazdagabbak. Lássuk hát a Pilsner Urquell vonatkozású tévhiteket:

Pilsner Urquell az U Pinkasůban

Klokoty, a tábori zarándoktemplom

A külföldön-belföldön járó mezei turista gyakorta követ el egy klasszikus „hibát”. A helyi ismeretszerző, látványosság néző útja során csak az útikönyvekben jelzett „legfontosabb” épületeket, nevezetességeket tekinti meg, de már energia, vagy lelkesedés hiányában nem szán időt azok szűkebb-tágabb környezetének megtekintésére. Pedig az esetek többségében olyan érdekességek vagy szépségek bújnak meg valahol nem is messze a háttérben, melyek meglátogatása felettébb lélekmelengető vagy akár életre szóló élményt nyújt.

Klokoty

A XXXI. Sörpecsét verseny nyertesei

Az elmúlt másfél évben a COVID járvány majd számos szokást felülírt. Ez nem volt másként az immáron 31. alkalommal megrendezésre került Pivní pečeť (Sörpecsét) nevezetű nemzetközi sörminősítő verseny esetében sem. A „viadalt” ugyan rendszerint februárban tartják, ám ezúttal az időpont 2021 őszére csúszott. A szeptember 20 és 25. között lezajlott esemény helyszíne ugyanakkor idén is České Budějovice Vásárvárosa (Výstaviště) volt és afféle „kettő az egyben” módon zajlott le. A Sörpecséttel párhuzamosan ugyanis a Pivo ČR, azaz a Cseh Köztársaság Söre viadalt is lebonyolították, így aztán igazán volt dolga a bírálatokat végzőknek. Mi szokásunkhoz híven bővebben a tágabb körből válogató Sörpecsét eredményeivel foglalkozunk. A résztvevők száma a tavalyi évhez képest egy kicsit nőtt, immáron elérve a 271 sörgyárat/sörfőzdét és az eseményen rekord számú, 1409 db PET-be vagy üvegbe palackozott sör került megkóstolásra. A sörműhelyek többségét szokás szerint a hazai ország azaz Csehország adta, de ezúttal is a világ számos más országának (összesen 24) főzdéje képviseltette magát az eseményen.

Sörpecsét verseny

Cseh aranyérmek a nyári olimpiai játékok történetében

Itt van július vége, már közel egy hete elkezdődtek a 2021. július 23. és 2021. augusztus 8. között megrendezésre kerülő 2020-as tokiói olimpiai játékok. Szerintem az utókor szimpla elírásnak vagy a korai demencia jeleinek tartja majd előző mondatomat, de mi tudjuk: az igazság velünk van. A tavaly elkezdődött és félő soha véget nem érő koronavírus járvány hatására a 2020-as világversenyek kapituláltak, és egy részüket idén rendezik meg. Hagyományőrzés vagy talán az előre legyártott marketing cuccok horrorisztikus mennyisége miatt az idei évre csúsztatott olimpia is a 2020-as dátumot hirdeti, némiképp zavart okozva azok számára, akik ilyen mélységben nem rendelkeznek sporteseményekkel kapcsolatos háttérismeretekkel. De a lényeg a lényeg, ismét összegyűltek a világ sportolói a különleges ranggal bíró olimpiára és természetesen így tettek a cseh sportolók is. Cikkecskénkben némi információt adunk olvasóinknak a magyarokhoz képest jóval szerényebb, de a cseh nemzetet természetesen így is méltán büszkévé tevő eddigi cseh olimpiai győztesek soráról. Természetesen az első cseh olimpikonok még az egykori közös állam, Csehszlovákia színeiben vettek részt a korai ötkarikás játékokon, így kezdjük a sort velük.

Bedřich Šupčík

Alfons Mucha Szláv eposza visszatért Moravský Krumlovba!

Alfons Mucha neve közismert a művészet iránt érdeklődők körében, sőt a jellegzetes szecessziós nőábrázolását még azok is ismerősnek és elragadónak találhatják, akiket maga a grafika-festészet hidegen hagy. A világhírű cseh művész születésének (1860. július 24.) valamint halálának (1939. július 14.) évfordulóját is a napokban ünnepeltük, ünnepeljük ám mostantól egy újabb vele kapcsolatos esemény kötődik ehhez a nyári hónaphoz. Idén július végétől ugyanis a délmorva Moravský Krumlov kastélyában tekinthető meg Mucha grandiózus fő műve a Szláv eposz (Slovánska epopej).

A Szláv eposz bemutatása

Cseh hivatalos ünnepnapok és más nevezetes dátumok - 2021.

Mindenekelőtt leszögezzük, elképesztő módon örülünk, hogy koronavírus védettségük igazolása birtokában honfitársaink többsége ismét utazhat Csehországba. Eme remek hír után immáron újból bővebb értelmet nyer a hagyományosan év elején közölt cikkünk megjelentetése, melyben az adott év cseh állami ünnepnapjait vesszük számba. A neves napok egy jelentős része már ugyan elmúlt, de csehországi utazásaink során hasznos információ a maradék ünnepnapok, munkaszüneti napok ismerete is, mind a nyitva tartások, mind a menetrendek szempontjából. 2021-ben a 13 ünnep során 9 szabad nap adódik, melyből 5 péntekre vagy hétfőre esik. Lássuk hát a nevezetes napokat. 2016 óta egyes ünnepnapokon a 200 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletek nem nyithatnak ki. Ezeket a napokat a felsorolásban egy SZ (szünet) betűvel külön jelezzük. 
 
Január 1. szerda (SZ): Újév (Nový rok), illetve a cseh függetlenség napja (Den obnovy samostatného českého státu)
Április 2. péntek:
Nagypéntek (
Velký Pátek)
Április 5. hétfő (SZ): Húsvét hétfő (Velikonoční pondělí)
Május 1. szombat: a munka ünnepe (Svátek práce)
Május 8. szombat (SZ): a felszabadulás napja (Den osvobození)
 

Karel Kuttelwascher, a legsikeresebb cseh vadászpilóta

1916. szeptember 23-án, a mai Havlíčkův Brod, akkortájt többségében németek lakta Německý Brod nevezetű város közelében fekvő piciny falucskában, Svatý Křížen, azaz Szentkereszten látta meg a napvilágot Karel Kuttelwascher. A német származású úriember szülei Bajorországból költöztek az Osztrák-Magyar Monarchiából időközben Csehszlovákia részévé vált településre. Családja korábban generációkon át sörfőzéssel foglalkozott, de Karel szülei (Josef és Kristina) új hazájukban már nem folytatták tovább eme családi hagyományt. Apja a vasútnál dolgozott, mint jegyellenőr, míg édesanyja a gyarapodó családot nevelte. A megszületett hat testvér között Karel a harmadik legidősebb lett. Tanulmányait 17 évesen hagyta abba, mikor Kladnóba költözve egy malomban kapott adminisztratív állást. 

Karel Kuttelwascher

Cseh (Online) Filmkarnevál 2021 - április 14–18.

A budapesti Cseh Centrum idén 2021. április 14 – 18. között rendezi meg a mára már hagyományossá vált Cseh Filmkarnevált, amelyre ezúttal az online térben várják a minőségi cseh filmek szerelmeseit. Az érdeklődők a jegyvásárlást követően a Toldi TÁVmozi oldalán 20.00 órai kezdettel tekinthetik meg az aznapi filmet, amely az egész ország területén elérhető. Az esemény szakmai partnere a Budapest Film. A Cseh Filmkarnevál főtámogatója ezúttal is a Staropramen.

Filmkarnevál idén is!

Szörny a cseh majorban, avagy egy kis „kattintásvadászat” a XIX. századból.

Egy „csudálatos” hír a Vasárnapi újság egyik 1854. évi számából: „Természet játéka. Egy csehországi majorban nem régiben egy nevezetes szörny jött világra. Egy tehén ugyanis egy roppant borjút ellett, mellynek púpja volt, mint egy dromedárnak, hátulsó része majomhoz hasonlított, a többire nézve pedig egészen medve formája volt. Ezen csodálatos természeti tüneményt úgy magyarázzák, hogy a tehenet, borjas korában, egy cseh városon hajtották keresztül, mellyben épen akkor egy dromedár, medve és majom produkálta magát. Megcsudálta őket. Egyébiránt az új borjú 3—4-szer nagyobb volt a rendes borjúnál, s a tehén belehalt.”

Egy bika-bari :)

Nos félő, hogy eme szegény pára megszületéséhez több kellett, mint a nevezett állatok „produkciója”, de a híradás korabeli álhírnek tökéletesen elment. („Sajnos” a leírt állatra még csak nyomokban emlékeztető grafikát vagy fényképet sem találtunk ezért álljon itt egy jóval szerényebb, elképzelt hibrid élőlény képe.)

Elhunyt Hana Hegerová

89 éves korában elhunyt Hana Hegerová, a Pozsonyban Carmen Farkašová néven született (1931. október 20.), magyar gyökerekkel rendelkező híres sanzon énekesnő. Hegerová 1958-ban költözött át a cseh fővárosba és az 1960-as években, a prágai Semafor színház színpadán vált híressé. Neve egybefonódott az Edit Piaf dalok előadásával és más cseh, illetve szlovák dalszerzők sanzonjainak eléneklésével. Számos sikeres filmben is játszotta el a női főszerepet. Utolsó albuma 2010-ben jelent meg. Nyugodjon békében!

Hegerová az 1960-as években...

...és a 90-es években