2015. december 2., szerda

210 éve vívták az Austerlitzi csatát I. – Az ütközetig vezető út

Brno-tól alig 20 kilométerre keletre fekszik Slavkov u Brna álmos kisvárosa, amely minden év december első napjaiban nyüzsgő élettel telik meg. Különböző nemzetek korabeli színes egyenruháját viselő korosabb és fiatalabb katonák és a hadtörténetért lelkesedő látogatók seregei lepik el a városkát és a környékét. Évente mintegy 30-40 ezer ember érkezik ide nem csupán Csehország egyes tájairól hanem mind a közeli mind a messzebb fekvő országokból is. Ilyenkor emlékeznek meg ugyanis arra az ütközetre, amelyet a város régi német neve alapján Austerlitzi csataként ismer szinte az egész világ.

Slavkov u Brna kastélya

Ma 210 évvel ezelőtt, 1805. december 2-án itt Slavkov u Brna, azaz Austerlitz közelében vívták meg a „Három császár csatáját”, a Napóleoni háborúk egyik, Európa sorsát is döntően befolyásoló legfontosabb eseményét, a francia császár legdicsőségesebb ütközetét. Maga az alap háború akkortájt szinte természetes módon francia-angol ellentéttel indult, amelybe az utóbbi fél szövetségeseként csatlakozott Ausztria és Oroszország. A kezdeti osztrák hadi sikereket Napóleon császár hamar visszaverte, sőt egyre inkább előrenyomult kelet felé, egyenesen az ellenség szívébe. Az osztrákok hiába várták az orosz szövetséges segítségét, amely részben annak volt köszönhető, hogy míg az osztrákok a Gergely-naptárt használták, az oroszok a Julianust, így a cár hadereje a várt csatlakozási napon még 500 kilométerrel messzebb tartózkodott.

Napóleon
Így Napóleon csapataival november 13-án könnyedén elfoglalta Bécset, majd Morvaország felé vette az irányt, hogy az immáron valóban egyesített osztrák-orosz szövetséges haderővel végképp dűlőre jusson. Napóleon már jóval korábban kiszemelte Austerlitz környékét, mint potenciális csatahelyet, amelyet ideálisnak tartott egy végső ütközet megvívására. Megjegyeznénk, hogy a korszak egy további meghatározó erejét jelentő poroszok ügyes politikai trükközés révén, a Napóleonnal való háttér megegyezés okán kimentették magukat az amúgy is szinte előre érezhető bukásból.

I. Sándor
Napóleon Morvaországba érve Brno-ban (Brünn) állította fel főhadiszállását, a csapatait a város mellett vonta össze, míg az ellenfelei, II. Ferenc német-római császár, és I. Sándor orosz cár csapataikkal Olomoucban (Olmütz) gyülekeztek. Az orosz-osztrák haderő közös vezetésével Kutuzov tábornokot bízták meg, akinek neve csak pár évvel később, Napóleon oroszországi hadjárata során lesz igazán közismert. A hadi vezetést nem túlságosan hangolták össze, pl. az osztrák csapatok élére még külön fővezért, Liechtenstein herceget is kinevezték.

II. Ferenc császár
Napóleon hadereje 67 ezer katonából és 139 ágyúból állt, míg a szövetséges csapatokban 85 ezer ember, köztük sok magyar egység is szolgált, így pusztán a számok alapján a franciák jelentős túlerővel álltak szemben. Az orosz-osztrák ágyúk száma meghaladta a 200-at. Azonban pusztán a katonák számbeli fölénye önmagában kevés a győzelemhez, és ez itt is hamar bebizonyosodott. December elejére felsorakoztak a haderők, majd 2-án a hideg párás hajnalban elkezdődött az ütközet.

Az egykori csatatér egy része
Az orosz csapatok a csata kezdetére még csak többé-kevésbé álltak fel. Az osztrákok azonban addigra már nekifogtak egy középszerű, ám Sándor cár bizalmát teljes mértékben élvező katonai elme, egy bizonyos Weyrother tábornok által megtervezett haditerv szellemében kiagyalt támadásnak. Haderejüket a Davout francia marsall vezette jobb szárny ellen vezették, így próbálván körbekeríteni Napóleon haderejét. Nem is sejtették, hogy a látszólag gyenge francia szárny (valójában jelentős csapatok állomásoztak a közvetlen közelségben) csak Napóleon tervének része volt, egy igazi finom kis csalétek.

Indul az ütközet
A csata éppen hogy csak elkezdődött, de ahogyan azt majd a cikkünk második részében látni fogjuk, az első lépéssel már szinte mattot is adott magának a két császár szövetséges hadereje. De erről, és az ütközet sorsdöntő következményeiről legközelebb szólunk.
Kérjük támogassa a Csehország nem csak Prága honlapunkat! TÁMOGATÁSI AKCIÓ keretében rendelje meg tőlünk (zsmunkacsi@dtrace.hu) a csodálatos Český Krumlov városából származó fenséges krumlovi kézműves Karamellt! (bővebb információk: ITT)   Egy üveg eredeti karamell ára 3000 Ft,  a kávés és chilis változatoké 3500 Ft, amely természetesen nemcsak a termék árát, hanem a családi költségvetésből fenntartott honlapunk támogatási összegét is magába foglalja. Az első 10 támogatónk díszdobozos változathoz juthat hozzá! A karamellt tetszés szerint  személyesen adjuk át vagy postai úton küldjük el támogatóinknak! Előre is köszönjük a támogatását!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése