2014. március 21., péntek

Akkor és most 18. – Béke tér (Náměstí Míru), Prága

Prága, a mai cseh főváros az európai nagyvárosokhoz hasonlóan a XIX. század második felétől gyors fejlődésnek indult. Részben a megváltozott igényeknek, részben a lakosságszám ütemes növekedésének köszönhetően szükségessé vált a régi belvárost körülvevő területek szakszerűen tervezett beépítése. A városfejlesztés egyik első célterülete a Vinohrady nevet viselő külterület volt, amelynek korábbi funkcióját a nevéből (Szőlőskert) is könnyedén kitalálhatjuk. Az Akkor és most cikksorozatunk jelen részében Vinohrady városrész központjának számító námestí Míru, azaz Béke tér területének átváltozását követjük nyomon.

A Béke tér környéke 1769-ben

Első térképünkön a mai tér helyének 1769. évi állapotát figyelhetjük meg. Jól látható, hogy az alapvetően szőlőműveléses területen ekkoriban csak egy-egy elszórt ház állt. Az egyetlen komolyabb épület egy kis kúria lehetett, amelyet díszpark vett körül.

1816
1841
A helyzet azonban a XIX. század elején jelentősen (és nem előnyére) változott meg. Sem az 1816-ban, sem az 1841-ben készült térképen nem látható már egyetlen épület sem, csak különféle mezőgazdasági parcellák, szőlősök és földutak.

1885
De ahogyan azt már a bevezetőben is jeleztük a fejlődés, Prága város bővülése a XIX. század végén kezdetét vette. Erről árulkodik az 1885. évi állapotot ábrázoló térkép is, amelyen már jól látszik a tér későbbi formája, még ha ekkorra csupán a prágai belvároshoz közelebb eső nyugati épületeket (köztük a Városházát), és néhány délről szegélyező házat építették meg. A még be sem fejezett tér ekkoriban már nevet is kapott. Prága város vezetői az alig 17 évvel korábban elhunyt híres cseh anatómus-fiziológusról, (Jan Evangelista) Purkyně térre keresztelték el.

1891

Az 1900-as évek legeleje
A fejlesztés továbbra sem állt meg. A mindössze 6 évvel később, 1891-ben készült térképen már megjelenítik a téren álló Szent Ludmilla főesperesi templomot, amelyet J. Mocker tervei alapján 1888 és 1893 között emeltek neogótikus stílusban. A teret északról határoló terület ekkoriban még épülettől mentes park volt, de már látszanak a későbbi utcák tervezett nyomvonalai. Ezt az állapotát mutatja a korabeli fénykép is, amely északi irányból ad a térre rátekintést.

Prága egyik első villamosa a Béke téren
Prága egyik első villamosvonalát a Vinohrady felé építették ki, ezért 1897-től kezdve már korszerű villamosok szelték át a teret is.

1905
1905-re kiteljesedett a térformáló terv, a hatszögletűre szabott teret immáron minden oldaláról házak határolják, és összesen tíz utca indul ki belőle. A templomtól északra már áll az ebben az évben átadott Vinohrady-színház épülete, keletre pedig a Népház.
1910

Az 1910-ből származó fénykép a már kész teret mutatja be. A részben szép díszkertnek kialakított tér súlypontjában áll a templom, tőle balra a színház.


1922
Az idők folyamán a teret határoló épületek egy részét átalakították. Az 1922-ben készült képeslapon a térnek a prágai belváros felé eső részét láthatjuk, a háttérben a stilizált Hradzsinnal. 
1938
Érdemes megfigyelni a következő, 1938-ban készült képen, hogy a villamossínekkel is jelzett utcától bal kéz felé eső épületek miként változtak meg, hogyan építették át, magasították meg őket. Az évtizedek során további néhány épület hasonló átváltozáson esett át, de a meghatározó épületek megmaradtak és a tér fő karakterisztikája sem változott meg.

1955
A II. világháború szerencsére nem okozott jelentősebb károkat a tér épületeiben, de az 1955-ben készült fotón jól megfigyelhetőek kisebb módosulások. A villamosközlekedést a tér – amelyet ekkor már Békének neveztek - közepéről szélre helyezték át, és így a templom előtti parkot, sétányt is át tudták alakítani. A zöldfelületek és a lekövezett sétaterületek ezen új mintája a mai napig megmaradt.

Napjainkban
Az egykori Szőlőskert ma már a folyton tovaterjeszkedő Prága központi belterületének számít, a helyiek szerint már sokat vesztett régi hangulatából, de a Béke tér, a gyönyörű Szent Ludmilla-templomával, színházépületével a mai napig a cseh főváros egyik ékességének számít.A térképek forrása: Map Portal of the Historical Town Atlas of the CR - Prague

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése