2013. december 3., kedd

Akkor és most 16. - Nepomuk - Főtér

A Pilsentől 35 km-re dél-keletre fekvő Nepomuk városát nem csupán a híres szülötte, Nepomuki Szent János nyomait kutatandó érdemes felkeresni, de maga a település is számos csodás látnivalónak ad helyet. Sorozatunk ezen részében Nepomuk keletről nyugat felé meredeken lejtő, sajátos alakú főterével foglalkozunk. De előtte ismerkedjünk röviden a város történetével.XIX. sz. eleje
A városka lényegében egy 1144-ben alapított cisztercita kolostornak köszönheti a létét. A kolostor közelében, részben annak kiszolgálására egy kis kereskedő falu alakult ki, amely 1413-ban már kisvárosi méretet ért el. A település (amely akkoriban még a Pomuk nevet viselte) fokozatosan a kolostori javak, birtokok gazdasági és adminisztratív központjává változott egészen a kolostor 1420-ban bekövetkezett leégéséig. Ezt követően a ciszterciták helyett egy új uraság a Zöld-hegyi kastély birtokosa azaz a Švamberk család lett. Az új birtokosok számos jogot biztosítottak a városnak, így természetesen saját sört főzhettek és piacot is rendszeresen tarthattak. 1730-ban IV. Károly immáron hivatalosan is városi címet adományozott a településnek. Ez részben annak is volt köszönhető, hogy időközben Nepomuki Szent János, a híres városszülött szentté avatása okán Nepomuk maga közkedvelt búcsújáró hellyé avanzsálódott. Ugyanakkor a település a háborúknak, valamint talán nem a legideálisabb fekvésének köszönhetően soha sem nőtte ki magát, megmaradt kisvárosnak. Ehhez az is hozzájárult, hogy a városban a XVI. és a XIX. között számos tűzvész tombolt, amelynek sok-sok régi épület, és a fejlődés reményei is martalékává vált.

No akkor lássuk magát a város központját, pontosabban főterét, amelyet a település egy másik híres szülöttjéről Augustin Němejc-ről, a XIX. század végén és a XX. század első évtizedeiben élt és munkálkodott cseh festőművészről neveztek el.

Nepomuk a levegőből
A valamikor a múlt század elején készített kissé homályos felvételen is jól látszik a tér érdekes alakja, akkor még régi házakkal szegélyezve.

1882
Az 1882-ben készített képen a tér nyugati része látszik északi irányból. A kép bal szélén látszik - valóságban a tér dél-nyugati szélétől néhány lépésre, a Pilzeni utcában áll - a Nepomuki Szent Jánosról elnevezett templom. A legenda szerint azon a helyen épült, ahol egykor a szent szüleinek a háza állt. Ezt a templom falán elhelyezett soknyelvű (köztük magyar) tábla is jelzi. Hogy ez mennyire igaz azt nem tudjuk, de az biztos, hogy a Švamberk család a XVII. században egy kis templomot emelt itt, amelyet azonban felváltotta a híres neves K.I. Dientzenhofer által emelt kéttornyos épület.Középen egy kicsit távolabb a városka másik szép temploma, a Szent Jakab látható. A kép jobb szélén hozzánk közelebb áll az egykori Városi Sörfőzde, egy kicsit távolabb pedig a Régi Városháza 1686-ban emelt impozáns épülete. A többi épületről egy kicsit később szólunk.

1905
Az előzőhöz hasonló irányból készült az 1905-ös felvételünk is. Ami egyből feltűnhet, az az, hogy a régi Városháza eléggé leegyszerűsített formáját mutatja. Valószínűleg egy századvégi felújítás során a korábbi szép erkélyt és kupolás tetőt lebontották (de mint majd látjuk, nem véglegesen). A téren természetesen nagyban zajlik a piaci élet.

1911
Mindössze hat évet ugrunk az időben és ismét a Régi Városházát, valamint a helyi Sörfőzdét látjuk immáron szemből. Ebben az évben, azaz 1911-ben a Városházát felújították, és ezáltal visszanyerte eredeti alakját, díszítéseit. Jól látszik, hogy ekkor már kiépült a főtéri közvilágítás is. A képen jól látszik a Szűz Mária szobrával, a cseh királyi címerekkel és a város címerével ékesített szökőkút. J. Čapek, egy helyi lakos építette 1867-ben, aki nem mellesleg birodalmi tanácsos is volt.

1914
Az 1914-ben készült képeslapon a két már jól ismert épület mellett megismerkedhetünk a főtér képét meghatározó  jelenlegi Múzeum épületével, amelyet 1861 és 1865 között építették mint jezsuita kollégiumot és iskolát. Az épület együttesben egy kápolna is helyet kapott.

1915
Az 1915-ben készített fotón a templomba igyekvő lakosok, vagy talán búcsúhely járók láthatóak. A templom előtti házak egészen az 1980-as évekig álltak, amikor is „városrendezés” során lebontották őket.

1928
Az 1928-as felvételen is az egykori jezsuita kollégium és a főtér felső részét alkotó főként kétszintes polgári házak, vendégfogadók, és a Gyógyszertár (a híres író Berndorf és a már említett Němejc szülőháza) láthatók.Na most ugorjunk egy jó nagyot, mondjuk úgy 80 évet az időben! Azaz lássuk, hogy ma milyen kép fogadja a Nepomukba látogató turistákat.

A tér déli oldala a templommal
Az első képen a már jól ismert Szent János templom látható, valamint a régi házak helyett emelt nem túl szép üzletház.

A régi Városháza és az egykori Sörfőzde
Szépen felújított állapotban láthatjuk a régi Városházát, az élesebb látásúak még egy gólyát is felfedezhetnek a kéményén. Az egykori Sörfőzde azonban sajnos már nem hasonlít régi önmagára, inkább csak egy új építésű lakóházra.

Az egykori jezsuita kollégium, ma múzeum
A Múzeumként működő egykori jezsuita, majd később állami iskola ma is a tér legfőbb épülete. Előtte áll Nepomuki Szent János modern szobra.A cikkünk a prágai Czech Tourism támogatásával készült. Köszönjük!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése