2014. február 26., szerda

Emanuel és Josef Zíma, ketten az Igazak közül

2014. február 21-én pénteken különleges eseménynek adott helyet a Cseh Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének épülete. Helena Bambasová cseh nagykövet asszony vendéglátása keretében Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete Zíma Miklósnak és családjának átadta a jeruzsálemi Jad Vasem (Yad Vashem) Intézet „Világ Igaza” kitüntetését. A hír röviden csak ennyi, mégis a puszta protokolláris esemény mögött egy drámaian izgalmas történet rejlik, amelyben a főszerepet csehek, magyarok, és szlovákok, zsidók és keresztények „játszották”, példát mutatva a ma és a jövő generációi számára.

A kitüntetés átadása
De kezdjük hát az igaz mesét, hol is máshol mint a kezdeteknél. Emanuel Zíma 1881-ben született az Osztrák-Magyar Monarchia mai csehországi területén, egész pontosan Příbram városában. Az élet úgy hozta, hogy valamikor a múlt század első felében Magyarországra költözött, majd az akkori budapesti Csehszlovák Nagykövetség portása lett. Itt érte 1939 tavaszán Csehszlovákia német megszállása, a náci Németország által igazgatott Cseh-Morva Protektorátus, és az „önálló” fasiszta eszméket követő szlovák bábállam létrejötte, amelynek eredményeképp a nagykövetség is teljesen a németek irányítása alá került. Valójában a német nagykövetség részének lehetett tekinteni. Az épület egy részét a háború során bombatalálat érte, így volt olyan helyiség amelyet már nem használták a tisztviselők.Emanuel Zíma
Zíma továbbra is az épületben dolgozott, majd a háborús évek során egy alkalommal súlyosabban megbetegedett. A kórházban ahol felgyógyították találkozott egy zsidó doktorral, bizonyos Flamm Máriával. Mivel a doktornő megkülönböztetett figyelemmel, lelkiismeretesen foglalkozott Zimával, ezért hálából a hős portásunk felajánlotta neki: ha a zsidóellenes, érezhetően erősödő intézkedések végzetessé válnak akkor forduljon hozzá, és ő megpróbál menedéket biztosítani a számukra. 1944. májusában elkezdődtek az első tömeges zsidó deportálások Magyarországon, és Flamm Mária ekkor élt a felajánlott lehetőséggel. Egy nyári éjszakán férjével együtt „beköltözött” a csehszlovák nagykövetség egyik használaton kívüli alagsori szobájába, mondhatni szenes kamrájába. A helyzet korántsem volt túlzottan biztonságos, mivel napközben az épületet a német hivatalnokok ha nem is túl aktívan, de használták.


Cseh Nagykövetség - Cseh Centrum épülete
Emanuel Zíma, aki maga természetesen nem a nagykövetségen lakott, minden hajnalban meglátogatta az általa elbújtatottakat és ételt, takarót, információt vitt a számukra. Mondani se kell, hogy minden egyes alkalommal a saját életét is kockáztatta. Emanuel fia Josef Zíma ugyancsak tudott az apja által elbújtatott zsidókról, sőt amikor szükség volt rá, ő maga vitte az élelmiszert nekik. A Vörös Hadsereg, azaz a szovjet haderők Budapest felé történő előrenyomulásának hírére a németek úgy döntöttek, hogy áthelyezik a nagykövetséget Sopronba. Emanuel Zímát is magukkal akarták vinni, de neki - felesége sajnálatosan valóban súlyos betegségére való hivatkozással - sikerült maradnia, így nem csupán továbbra is bújtatni tudta a Flamm házaspárt, de még további zsidó menekülteket is el tudott rejteni a kiürített épületben. Így bújtatta el Flamm Mária testvérét és annak feleségét, a Rosenthal házaspárt, a Keményi családot és Hillel Kornfeldet. 

Aharon Gruenhut és felesége
A háború végnapjaiban a magyar családok mellett a szlovák Aharon Gruenhut, a pozsonyi zsidó ortodox közösség vezetője és felesége is csatlakozott ahhoz az immáron 11 főhöz, akik Zíma jóvoltából leltek biztonságra az utcákon tomboló Nyilaskeresztes bandáktól. Amikor a vészterhes napok véget értek a Zíma által mentett emberek is hazatértek. Néhányan Magyarországon maradtak, a többségük viszont az újonnan létrehozott Izrael Államba költöztek, és a személyes történetüket, a két Zíma valóban hősies cselekedetével együtt vitték magukkal.

Emanuel Zíma emléktábla az Igazak Kertjében
Nem csoda hát, hogy a holokauszt áldozatainak emlékét ápoló Jad Vasem Intézet, - amely felhatalmazást kapott a zsidó államtól a zsidók megmentésében aktív szerepet vállaló nem zsidó állampolgárok felkutatására és a Világ Igaza díj megítélésére - 1971-ben Emanuel és Josef Zímát is kitüntette. Emlékükre 1972-ben emlékfát is ültettek az Igazak Kertjében. Igen ám, de a történetnek korántsem lett vége, ugyanis egészen mostanáig magát a kitüntetést nem volt kinek átadni. Emanuel Zíma 1963-ban elhalálozott, fiáról Józsefről (ő 1984-ben hunyt el) és utódairól pedig senki semmit sem tudott. A szocialista államok és Izrael között a diplomáciai viszonyok nem voltak zökkenőmentesek, a Zíma családban pedig nem beszéltek a történtekről, így úgy tűnt az egykori nemes cselekedet már csak egy rövid leírásban marad fenn.

A Jad Vasem Intézet Világ Igaza díja
Igen ám, de egy kíváncsi és kitartó szlovák riporter, bizonyos Martin Mózer 2013-ban elkezdett utánajárni a történetnek. Kinyomozta, hogy Emanuel egyik fia (Ede) a háborút követően Budapesten maradt, és az utódai a mai napig is élnek. Így lelt rá Zíma Miklósra, a dédunokára, akinek a cikkünk elején említett körülmények között átadták az egykori hős ős kitüntetését.A közismert Talmud idézet szerint „aki egy embert megment, az egész világot menti meg”. Emanuel és Josef megtette ezt, tizenháromszorosan mentve meg a világot, egy embertelen korszakban.

2 megjegyzés: