2017. szeptember 18., hétfő

Requiem egy középkori templomért – Guty

Ez év augusztusának elején éppen Csehországot jártuk, amikor a cseh híradásokra pillantva megláttuk a döbbenetes hírt, porig égett a morva-sziléziai Frýdek-Místek körzetében fekvő Třinec városához tartozó, egykor önálló Guty falucska temploma. Persze alkalomadtán adódnak katasztrófák, melyeknek egy-egy épület is a martalékává válik, de ebben az esetben a veszteség jóval nagyobb, hiszen nem egy közönséges templom lett az emberi buta gonoszság áldozata, hanem egy XVI. századból származó gyönyörű fatemplom.

Az egykori fatemplom Gutyban

A templom egyikeként Csehország legépebben megmaradt középkori fatemplomainak, közszeretetnek és megbecsülésnek örvendett. Itt az oltár előtt generációkon át fiatal párok sokasága mondta ki a boldogító igent, s hívő szülők tömegei hozták el megkeresztelni gyermekeiket. De elérkezett a tragikus éjszaka, amikor az első lángnyelvek felcsaptak, majd percek múlva a fából épült templom egésze menthetetlenül tűzbe borult. Nem csupán az építését 1563-ra datálható épület tűnt el örökre, de a lángok között elenyésztek az eleddig csodálatosan épen maradt belső berendezések és festmények is. Csupán egy szentet ábrázoló szobor és egy kehely élte túl az estét, mivel éppen a helyi múzeumban illetve a paplakban “vendégeskedtek”. A település lakossága, az egyház és az állam ugyan összefogott a fennmaradt eredeti tervek alapján a fatemplom visszaépítésére, de ez egyrészt eltart majd egy jó darabig, másrészt az új épület már csupán az eredeti replikája lesz.

A végzetes éjszaka
Ám azért hogy mindenki tisztában legyen az elpusztult épület értékével álljon itt egy-két információ magáról a templomról, annak történetéről. A lengyel határ közelében fekvő és a mai napig lengyel nemzetiségű emberek sokasága által lakott egykori faluban a protestáns reformáció terjedése során a helyi lutheránusok egy pompás templomot emeltek, ahol két évvel később, 1565-ben már egy kis harang is megkondult.

Egykor templom állott itt...
Az ellenreformáció előretörésével, egész pontosan 1654-ben a római katolikus egyház elkobozta a templomot majd 1661-ben a Krisztus teste (Corpus Christi) névre szentelte fel, de a környék lakossága megőrízte luteránusságát. Főként ennek köszönhetően a hívők nem túl sűrűn keresték fel, így a kissé elhanyagolt épület állaga a XIX. század elejére már jelentősen leromlott, ám számos eredeti belső berendezése csodálatosan megőrződött. Az eredetileg különállóan magasodó, 15,6 méter magas, 7,9x7,9 méter alapterületű, kis hagyma alakú csúccsal ékesített fa harangtornyot 1781-ben összekötötték a templom hajójával. Az 1800-as években a kissé már ütött-kopott épület több felújításon esett át, így fennmaradása nem került közvetlen veszélybe. Ám a XX. század elején a stříteži egyházközség (melynek fennhatósága alatt állt) örökség révén egy jelentősebb összeghez jutott, a ebből a pénzből a régebbi fatemplomok kő épületekre váltását kezdték el tervezgetni, megvalósítgatni. Azonban számos egyéb környékbeli templomtól eltérően a guty-i Krisztus teste-templom lecserélését az első világháború kirobbanása már meggátolta. A két világháború között a továbbra is protestáns többségű falu lakosai megpróbálták ugyan visszaszerezni az évszázadokkal korábban elkobzott templomukat, de a csehszlovák állam végül egy új kápolnát emelt a számukra, melyet a mai napig használnak.

...ma már csak elszenesedett fadarabok.
Az állam részben azért is döntött így, mert ekkortól számítva a fatemplom már nem csupán a hagyományos népi építészet egy reliktumának számított, de egyúttal bizonyítékként is szolgált a környék cseh eredetére. Ebből kifolyólag 1936-ban még az az ötlet is felmerült, hogy az egész épületet áttelepítik Brnoba. Erre a műveletre ugyan nem került sor, ám előbb az 1950-es években, majd a 2000-es évek elején, végül 2011-2012 között komoly felújításokat, állagmegőrzési munkálatokat folytattak le, melynek köszönhetően az épület és környéke kedvelt turisztikai célponttá, zarándokhellyé vált. Így jött el 2017. augusztus elején a végzetes éjszaka, amikor három fiatal fiú úgy érezte, hogy elérkezett az ő történelmi pillanatuk, amikor pár percre maguk is bekerülhetnek a hírekbe. Talán a korunkra oly jellemző, és egyre terjedő gyűlölet politikának felülve, éljen a vallásellenesség felkiáltással egyszerűen felgyújtották az évszázadok vallás és egyéb háborúinak viharát túlélő műemléket. Tettükért cserébe rájuk akár 15 év börtön vár, ám ez csupán csekély vigasz lehet a több mint 450 éves templom elvesztéséért. 
 


Minden elpusztult ami a képen látszik.
Bízzunk benne, hogy minél hamarabb sikerül a templom hiteles másolatát felépíteni, addig is gyönyörködjünk még egyszer az egykor volt templomról készült fényképfelvételekben. A még ép templomról készült fényképek forrása: http://www.farnost-stritez.cz/guty/uk/index.php?page=uvod Ezen a honlapon további érdekességeket és hasznos információkat is fellelhetünk, sőt egy virtuális sétát is tehetünk a csodás kis fatemplomban.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése