2016. március 4., péntek

A Rosenberg (Rožmberk) család története V.: Petr Vok, az utolsó Rosenberg - II. rész

Folytatjuk Petr Vok, a Rosenberg dinasztia utolsó tagjának életét bemutató cikkünket. A vad agglegény élet azonban kikezdte Petr Vok egészségét. Betegségeit orvosai gyógyfürdővel, az alkohol fogyasztásra és a szexuális életre is vonatkozó szigorú diétával igyekeztek meggyógyítani. Ez többé-kevésbé sikerült is nekik, de mire az uraság visszatért Bechyně-be, rá kellett jönnie, hogy így negyven felé közeledve a mértéktelenül kicsapongó agglegény élet tovább már nem fenntartható. Ezért lassacskán feleség után kezdett nézni és hamarosan rá is talált a mindössze 13 éves Ludanicei Katalinra, egy gazdag morva család sarjára. A döntése mögött persze az a prózai indok is ott állt, hogy a Katalinnal kötendő házasság anyagi előnyökkel kecsegtetett. Az ifjú hölgy ugyanis hatalmas birtokok utolsó birtokosa volt, de természetesen a korából adódóan akkortájt még gyámság alatt állt és a családi vagyonát gondnokok kezelték. 1580. február elején megtartották az esküvőt, de ezt követően Petr Vok sorra csalódni kényszerült.
Petr Vok (1539-1611)

Egyrészt az új feleség gyámjai nem voltak annyira oktalanok, hogy a házasságba valóban nagy vagyont engedjenek bevinni, így Petr Vok még hosszabb, hevesebb tárgyalásokat követően is csak két kisebb birtokkal lett gazdagabb. Másrészt a férj és a feleség közötti hatalmas korkülönbség az egész házasságot működésképtelenné tette. Petr Vok gyakorta magát viccesen a felesége apjának nevezte, de a helyzet korántsem volt ilyen komikus. Az időközben nővé érő Katalinnál krónikus infantilizmusban megmutatkozó mentális zavarok is jelentkeztek, és ez alapjaiban reménytelenné tette az amúgy is nehézkesnek tűnő férj-feleség kapcsolatot.
Rosenberg címer
1582 második felére a Rosenberg fivérek közötti viszony erősen megromlott. Petr Vok, ahogyan azt már korábban említettük, egyre erősebben kezdett szimpatizálni a protestáns vallási mozgalmakkal és csatlakozott az ekkortájt még a király által is betiltott Cseh Testvérekhez. Ez a lépése az erősen katolikus Vilémnél, - aki ráadásul mint tartományi kormányzó felelős volt az uralkodó rendeleteinek a betartásáért – erősen kiverte a biztosítékot. Az idősebb testvér olyannyira kikelt magából, hogy még a birtokainak elkobzásával is megfenyegette Petr Vokot. A családi feszültség oly nagyra nőtt, hogy az akkortájt negyedik alkalommal nősülő Vilém esküvőjére az öccse el sem ment. Később azonban, ahogy Vilém egészségi állapota fokozatos romlásnak indult, a két testvér közötti viszály - részben Éva huguk közbejárására - csitulni kezdett. Petr Vok nem kívánta már a haldokló testvérét semmi további meglepő lépéssel fölöslegesen bosszantani, így 1592-ben Vilém halálakor már nem fenyegette az a veszély, hogy esetleg kizárják az öröklésből. Ő lett immáron a Rosenberg birodalom feje, és székhelyét ekkor áttette Český Krumlovba. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy fivérével ellentétben Petr Vok egyáltalán nem hitt az alkímiában és annak művelőit sem szívlelte. Amikor Vilém elhunyt, egyik első intézkedése a már 27 éve a városban ténykedő főalkimista (Anton Michael von Ebbersbach) elfogatása, és a “kutatásaira” Vilém től kapott pénz visszaszerzése, elkobzása volt. Az idős okkult tudós hamarosan meg is halt a várbörtönben.
Petr Vok, akiről a krumlovi Eggenberg és a třeboňi Bohemia Regent sörfőzde is sört nevezett el
De térjünk vissza Petr Vok anyagi helyzetéhez. A Rosenberg úr ugyan rendben megörökölte a Rosenberg vagyont, de már ezt is hatalmas adósságok terhelték. Ő maga pedig a bajt csak tovább tetézte újabb horribilis adósságok felhalmozásával. Bőségesen nyújtott támogatást ámde fedezet nélkül művészeknek, tudósoknak és különféle, számára fontos ügyeknek. Az adóságok rendezésére pedig egy idő után már valóban nem maradt már más lehetősége, minthogy nekifogjon eladogatni a Rosenberg-család birtokait.
Petr Vok, a reneszánsz lovag
Ráadásul 1593-ban abban a reményben, hogy politikailag jelentősen megerősödhet, s így a hitelezőitől is védettebbé válhat, Petr Vok bevállalta egy, a Rudolf király által forszírozott de tökéletes kudarcba torkoló törökellenes hadjárat vezetését. A csaknem egy éven át tartó hadi útból anyagilag és politikai téren egyaránt tovább gyengülve került ki. Egy szempontból azonban sikeres volt ez a hadi “kiruccanás”, kellő tapasztalatokhoz juthatott azzal kapcsolatban, hogy miként is kell egy várost egy támadástól sikeresen megvédeni. Az elkövetkező években Petr Vok jelentős összegeket fordított saját haderejének fejlesztésére, és kedvenc városa Třeboň megerősítésére. Mindemellett azonban folytatnia kellett a birtokainak eladását is, így számos egyéb ingatlana mellett muszáj volt megválnia az egykori vidám napjainak színterétől, a Bechyně-i kastélytól is. Emellett elkezdte átmenteni a Rosenberg vagyont Éva húga fiának, Jan Zrinský ze Serynunak, azaz Zrínyi Jánosnak, a szigetvári hősünk fiának. De Petr Vok még a pénzügyi krízis csúcsán sem tudta a költekezéseit megfékezni. Sorra vásárolta az ékszereket, a legfinomabb ruhákat, Prágából és egyenesen Németföldről szerezte be az értékesebbnél értékesebb könyveket, a krumlovi udvarában pedig rekord számban vették körül a szolgálók.
Az utolsó Rosenberg (Rožmberk)
Mikor 1601 júniusában meghalt a már hosszú évek óta súlyos mentális betegsége miatt felügyelet alatt álló felesége, ez a szomorú esemény döntő kihatással volt Petr Vok gazdasági döntéseire is. A továbbiakban már nem volt értelme, hogy a feleségének mindenáron megőrizze az ősi családi fészket, s ezért radikális lépésre szánta el magát abban a reményben, hogy végleg rendezni tudja az adósságait. 1602-ben eladta a Český Krumlov-i ősi családi fészket II. Rudolf császárnak 422 000 meisseni groschen-ért, majd április 3-án áttette a székhelyét Třeboňba. Ezzel elkerülte ugyan a gazdasági összeomlást, de jócskán megcsappant a Rosenberg uradalom területe, és a család presztízse is. Azért még ennek ellenére is az ország harmadik legnagyobb mágnása maradt, így az éhenhalás veszélye még bőven nem fenyegette. Természetesen az új állandó székhelynek kinevezett Třeboňi kastélynak fel kellett nőnie a megváltozott szerepéhez, s ennek érdekében Petr Vok új épületszárnyat, benne könyvtárat, képgalériát, gyógyszertárat építtetett hozzá. A könyvtárra igencsak nagy szüksége volt, hiszen Krumlovból 11 ezer kötetet, a legnagyobb urasági könyvgyűjteményt kellett új helyre szállítania.
Az idős Petr Vok
Petr Vok třeboňi évei során tovább erősítette a protestánsokkal való kapcsolatait, ezzel kivívva Prága haragját, ugyanakkor életének utolsó évében komoly diplomáciai sikert elkönyvelve fékezte meg a passaui püspök csapatainak támadását. Petr Vok 1611. november 6.-án hunyt el, testét bebalzsamozták, majd a három napos temetési szertartás 1612. január 30-án kezdődött el Třeboňban. Díszes koporsóját 24 lovag hordozta végső útján, és a ceremóniák befejezésével véget ért Csehország egyik legmeghatározóbb nemesi családjának története is. Petr Vok halálát követően a Rosenberg birtokok Zrínyi Jánosra szálltak át, de ő is mindössze egy évet élt még. Mivel neki sem született a házasságából utódja, így a Rosenberg vagyon egésze a legközelebbi rokon dinasztiára, a Švamberk családra szállt át.
Petr Vok torta
Ám még egy évtized sem telt el és az egész Cseh Királyság, sőt Európa nagy részének élete is a feje tetejére állt. Kitört a mérhetetlen szenvedést hozó harmincéves háború, és a nép a rideg valóságban a boldog békeidőkre visszaemlékezve Petr Vok személyét egyre inkább legendásnak látta. Talán épp ennek köszönhető, hogy Petr Vok a mai napig Csehország egyik legismertebb és legnépszerűbb történelmi alakja maradt. Kicsapongó, bohém életvitele, a nemes hölgyekkel folytatott intim viszonya, gavallérsága számos regényírót, majd később filmkészítőt ihletett meg. Így az egykori dél-cseh uraság mára, mint bonviván, művészet kedvelő, könyv és műtárgy gyűjtő, nagylelkű mecénás reneszánsz lovag került be a köztudatba. Nem volt egy különösebb géniusz, nem volt egy nagy hadvezér, sem egy jó politikus és főként nem egy gazdasági fenomén, mégis az utókor mindezt feledve, “megbocsátva” ünnepli, mert a legendabéli alakja igazán szerethetően emberi. Így nem csoda, hogy Ő az évente megrendezésre kerülő krumlovi Ötszirmú Rózsafesztivál legkedveltebb alakja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése