2015. június 23., kedd

A Rosenberg (Rožmberk) család története III.: II. Vok, IV. Péter és III. Jošt

Az 1472-ben elhunyt Jan (Johann) Rosenberg, akit fia II. Vok (Wok) követett. Vok apjához hasonlóan a Mátyás királyunkat, a cseh-morva ellenkirályt támogatta, de miután a magyar zsoldosok nem csak a cseh királyi területeken, hanem a Rosenberg birtokokon is intenzíven fosztogattak ezért a véleménye hamarosan megváltozott. Sőt 1478 januárjában Mátyás csapatai még el is fogták és a diósgyőri várbörtönbe szállították, ahonnan csak II. Ulászló cseh király és más gazdag nemesek hathatós beavatkozása révén engedték szabadon.
A Rosenberg családi címer
 A végképp Mátyás ellenessé vált Rosenberget meghívták az olomouci béketárgyalásokra is, amelyen a több fronton történő háborúskodásban már kifáradt magyar király egy számára nem a legelőnyösebb szerződést írt alá. 1490-ben Mátyás cseh-morva-lausitzi területei az új cseh és egyben magyar uralkodóra, II. Ulászlóra szálltak, aki II. Wokot tartományi kormányzónak nevezett ki. Otthon közben folytatta az elődei által megkezdett utat, és több nagy halastavat is ásatott (Dehtář, Velký Tisý). Az aktív politikai és gazdasági élettel azonban a megrendült egészségi állapota miatt 1493-ban felhagyott, átadta testvérének a családi birtokok irányítását, ő maga pedig visszavonult Wittingauba, azaz a mai Třeboň városába.
Dehtář tó
II. Vok 1505-ben elhunyt, így immáron a teljes Rosenberg birtok a testvére, IV. Péter (Petr) irányítása alá került. Péter, aki már fiatal korában, Itáliában folytatott tanulmányai során megismerkedett a humanizmussal és a reneszánsszal a család egyik meghatározó egyénisége lett. Neki köszönhető az első reneszánsz krumlovi ház megépítése, továbbá a kastély kisebb átalakítása. Részt vett a II. Jagelló Ulászló kormányában, ami jól mutatta, hogy a Rosenberg család – részben testvérének is köszönhetően - milyen hírnévvel és elismertséggel bírt ekkortájt.
Rosenberg rózsák
Péter a saját birtokain is törekedett a gazdaság fellendítésére, neki köszönhető a krumlovi ezüstbánya létesítése, valamint a Třeboň környéki halastórendszer további erőteljes bővítése. Idős korára némileg megrendült a szellemi állapota, az unokaöccseivel is erősen zilált kapcsolatot tartott fenn, amelynek köszönhetően halála előtt a család birtokainak egy jelentős részét barátjának, Zdeněk Lev z Rožmitálu-nak adományozta. Ezzel a lépéssel nem kis felzúdulást és sokáig tartó birtokvitát váltott ki.
Český Krumlov ma
Mikor IV. Péter (1523) elhalálozott a birtokok fennmaradt részei utód hiányában néhai testvére fiaira szálltak. Közülük III. Jošt vette kézbe a dolgok irányítását, aki részt vett I. Habsburg Ferdinánd törökök elleni hadjáratában is. Élete során kétszer nősült meg, előbb Vendelína Bohunka Starhemberkovát vette el akitől egy leánya született. A felesége elhunyt a szülést követően, Jošt pedig ekkor nőül kérte és kapta Anna Rogendorfot aki további hat gyermeknek, köztük a családi dinasztia utolsó tagjainak adott életet.


Cikkünk következő részében a mind közül talán a legsikeresebb, utolsó előtti Rosenbergről, Vilémről szólunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése