2013. szeptember 26., csütörtök

Szent Vencel, a legendás államalapító fejedelem

Pár nap múlva, szeptember 28-án ünneplik a Cseh Köztársaságban a cseh államalapítás napját. Ezen a napon halt meg ugyanis I. (Szent) Vencel (Václav) fejedelem, aki a modern Csehország megbecsült fő védőszentjének tekinthető.

Vencel fejedelem, aki nem volt koronázott király valamikor 907 környékén születhetett, a Přemysl családban. Ez a dinasztia már hosszú ideje a csehek legmeghatározóbb törzsének élén állt Közép-Csehországban, Prága környékén. Apja I. Vratiszláv (Vratislav) fejedelem, édesanyja pedig Drahomíra, egy törzsi főnök leánya volt. Cirill és Metód hittérítők korábbi tevékenységének köszönhetően a család már áttért a keresztény hitre, még ha az alattvalók többsége ebben az időben továbbra is a pogány isteneknek hódolt.
Szent Vencel, és édesanyja Szent Ludmila

I. Vencel uralkodását gyilkosságok keretezték be, ami ebben a korban és a történelem további évszázadai során nem számított példa nélkülinek. 921-ben édesapja halálát követően Drahomíra a Vencelt ekkoriban saját nevelése alá vett anyós, Ludmila ellen fordult, vissza akarván szerezni a kamaszkorú trónörökös, pontosabban az új uralkodó feletti felügyelet jogát. A köztük dúló vita olyannyira elfajult, hogy Ludmila elhagyta Prágát és az unokáját magával víve, a mai Beroun környéki Tetín várába vonult. Drahomíra azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és merénylőket küldött utána, akik 921. szeptember 15-én sikeresen meg is fojtották Ludmilát. Miután a vetélytársat így kiiktatta a képből, fia nevelését, és ezzel együtt az háttérből történő uralkodást immáron teljes mértékben át tudta venni. A korán felnőtté váló, mondhatni öntudatra ébredő Vencel 924-ben (vagy 925-ben) azonban megunva az édesanyja minden bizonnyal nem egyszerű stílusát átvette az irányítást, és a „jó” mamát száműzte.
Ludmila halála
Rövid uralkodása alatt Vencel igen sokat tett le az asztalra. Nevéhez fűződik a kereszténység mint új hitvallás, valamint a latin rítusok használatának (az ószlávval szemben) elterjesztése, továbbá annak a Szent Vitus-templomnak a megépítése, amelyből a későbbi átépítések során a ma is látható prágai Szent Vitus Katedrális csodálatos épülete jött létre. Mindemellett Prága városát ismert kereskedelmi központtá tette. De alig pár évvel uralkodásának kezdetét követően a fiatal uralkodó vezette fejedelemséget hatalmas külső csapás érte. I. (Madarász) Henrik német király és Arnulf gróf megtámadta Prágát, és az ifjú királynak esélye sem volt ellenük. Arra kényszerült, hogy hosszú évekre elismerje a német uralkodó fennhatóságát, és fizesse neki amit egy hűbéresnek kötelező.
A Szent Vitus Katedrális, ma
"Kegyetlen" Boleszláv
A könyörtelen Drahomírának időközben nem sikerült feldolgoznia a már említett partvonalra tételét, ezért bosszúból szövetkezett Vencel fiatalabb testvérével, a későbbi „Kegyetlen” Boleszlávval (Boleslav) az idősebb gyermeke ellenében. A korántsem „szerető öcsike”, aki sokkal harciasabb ellenállást várt volna el a németek ellen elhívta a bátyját a városába, a mai Stará Boleslavba a helyi templom felszentelésé alkalmából megrendezett ünneplésre, ahol azonban a lakoma során a fejedelmet nem a testvéri ölelés fogadta. 

A legenda szerint Boleszláv három fegyveresével kardot rántott és Vencelre támadt. A fejedelem a közeli templomba próbált bemenekülni, de ő hiába rántotta meg az ajtó fogantyút, az zárva maradt. A merénylők mindeközben utolérték és kíméletlenül lekaszabolták az uralkodót. Egy másik legenda szerint ugyanezen a napon adott életet Boleszláv felesége a fiának, aki a Strachkvas, azaz a „szörnyű lakoma” nevet kapta. 


Drahomíra
Persze mindez csak legenda, a történészek a mai napig még Vencel halálának évében sem egyeztek meg. Az egyik vélemény szerint az eseményre 935-ben, mások szerint 6 évvel korábban 929-ben került sor.

Mindenesetre a gyilkos öcskös a tesó halála után magához ragadta a trónt. A mondák szerint a szó szerinti „gyilkos” kezdés ellenére az új fejedelem igazán jó és toleráns uralkodó lett. Az említett fiát pappá szentelték, lánya apácának állt. Drahomíra sorsa kevéssé ismert, így ismételten csak egy közismert legendára támaszkodhatunk. E szerint az özvegy - mikor egy alkalommal elhagyta lovaskocsijával Prágát - nem hagyta, hogy a kocsisa megálljon, és a harangszó alatt imádkozzon. Ezért a pogány tettéért rögtön elérte Isten büntetése, és a kocsija alatt megnyílt a föld. A hirtelen támadt szakadék elnyelte a kocsit, a lovakat és magát Drahomirát is. Sikoltása sokáig hallatszott a környéken. 

De a mese után térjünk vissza a valós történelmi tényekhez. Szent Vencel testét a prágai Szent Vitus-templomban helyezték el, majd az életében tett számos csodatételének köszönhetően nem sokkal a halála után szentté avatták. Ezzel Ludmila után, a második cseh szent lett.
Szent Vencel koponyája (forrás: deník.cz)
Szent Vencel alakja összefonódott a cseh államalapítással annak ellenére, hogy a halálát követően még korántsem volt egységes a cseh nép, mivel a Přemysl dinasztián kívül több más erős család is osztozott a hatalmon. Velük leginkább majd II. Boleszláv számol le az uralkodása alatt, végleg megszilárdítva a Přemysl-ház vezető szerepét. Mégis Csehországban Vencelt tekintik a cseh állam alapítójának, ahogyan Magyarországon Szent Istvánt, és a mai napig is a királyunkhoz hasonló tisztelet övezi.

Szent Vencel szobra, a Vencel téren
Csehországban számtalan helyen találkozhatunk Szent Vencel nevével, róla készült művészeti alkotásokkal. Országszerte neveztek el róla tereket, utcákat, közintézményeket, állítottak alakját megjelenítő szobrokat, amelyek között talán a legismertebb a prágai Szent Vencel téren látható lovas szobra. A legenda szerint ha nagy veszély közeledik a lovas szobor megelevenedik, a fejedelem ellovagol a Blaník dombhoz és felébreszti a hosszú álmukat alvó lovagokat, és velük együtt kel a cseh nép segítségére.

Érdekességként még meg lehet említeni, hogy 1853-ban John Mason Neale és Thomas Helmore egy 13. századi dallamra alapozva megírta a „Vencel Jó Király” „Good Kind Wenceslav” című karácsonyi énekét, ami a mai napig közismert az angolszász területeken. Sőt 1994-ben ugyanezzel a címmel mesefilmet is forgattak az USA-ban, amelyben a néhai fejedelemhez hasonlóan tragikusan fiatalon elhunyt Jonathan Brandis játszotta el az alattvalóihoz kegyes Vencelt. Így vált végképp nemzetközileg ismertté Szent Vencel „király”.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése