2013. július 1., hétfő

Csehország természet-, tájvédelmi területei I. - Áttekintés

Új sorozatot indítunk el, amelyben Csehország természetvédelmi, tájvédelmi szempontból védett területeit kívánjuk bemutatni. Hétről-hétre egy-egy újabb védelem alatt álló terület, emlék rövid ismertetését követjük el, remélhetően az olvasóink örömére. Sorozatkezdő cikkünkben általános betekintést nyújtunk a cseh természetvédelem rendszerébe, mondhatni bemutatjuk a védelem alapjait és fő pilléreit.

Csehország rendkívül gazdag természeti, tájképi kincsekben. Jóllehet a múltban, elsősorban a szocialista iparosításnak köszönhetően a cseh bánya- és iparvidékek környéke a környezeti – természeti károkozás iskolapéldáinak számítottak, de a bársonyos forradalmat követően a helyzet gyökeresen megváltozott. Az országban, csakúgy mint hazánkban is a természetvédelem a korábbiaknál sokkal nagyobb szerephez jutott és ez a jogrendszer változásában, új törvények születésében is megmutatkozott. Csehországban Magyarországnál jóval korábban, már 1992-ben megszületett a természetvédelmi törvény. A törvényben megkülönböztették az általános természet- és tájvédelmet, és annak speciális formáit. Az általános védelem részben területi (tájvédelem), részben fajvédelmi jellegű (pl. védett madarak és azok élőhelyei), továbbá a magyar ex lege (azaz a törvény erejénél fogva általános jellegű) védelemnek megfelelő. Ez utóbbiakhoz tartozik valamennyi barlang, ősmaradvány, ásvány.

Csehországi Nemzeti Parkok, és Tájvédelmi Területek (forrás: Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

A speciális védelem keretein belül kerültek a következő, magyarországihoz hasonló védett területi egységek, elemek kijelölésre: Nemzeti Parkok (NP), Tájvédelmi Területek (körzetek) (CHKO), nemzeti természetvédelmi területek (NPR), természetvédelmi területek (PR), nemzeti természeti emlékek (NPP), természeti emlékek (PP). Most nem kezdünk bele valamennyi kategória mibenlétének taglalásába. Egyenlőre elég azt tudnunk, hogy a Nemzeti Park a legnagyobb és a legszigorúbban védett terület, valamint sejthető, hogy a nemzeti titulusú terület mindig nagyobb fontosságú, értékesebb területet jelez, mint a nemzeti jelzés nélküli párja.

České Švýcarsko (Cseh-Svájc)
Csehországban Magyarországhoz képest jóval kevesebb Nemzeti Park került kijelölésre, összesen 4 db, (nálunk 10 db). Név szerint a Podyjí, a České Švýcarsko (Cseh-Svájc), a Šumava és a Krkonoše (Óriás-hegység). Valamennyi Nemzeti Park határ menti, de a határ nem jelenti a védett terület végét, hiszen a túloldalon is osztrák, német, vagy éppen lengyel természetvédelmi területben folytatódik. A Tájvédelmi Területek száma összesen 25, ami szintén kevesebb mint a vele azonos kategóriájú magyarországi tájvédelmi körzeteké. Azonban mindez egyáltalán nem azt jelzi, hogy jóval kevésbé foglalkoznának a természet védelmével, sőt! A védett területek kiterjedése arányaiban nagyobb mint hazánk esetében, az ország területének csaknem 16 %-a!

Šumava, a Lipnói-tóval
Ha már természetvédelemről beszélünk meg kell még jegyeznünk más típusú, részben átfedő védettségi kategóriák, titulusok is léteznek. Csehországban 7 terület tartozik az UNESCO Bioszféra Rezervátumok közé, vannak a földtani értékek védelmére, és azok fenntartható hasznosítására kijelölt Geoparkok, és persze meg kell említenünk az állat- és növény védelem végső mentsvárait az állat- és botanikus kerteket is.

A védelmi kategóriák átfedései a Šumava-nál. Sárga a "csak" Bioszféra Rezervátum, a zöld vonalon belüli a "csak" Tájvédelmi Terület, a zöld terület pedig Nemzeti Park is!
Ha már egyszer a természetvédelemről beszélünk, úgy feltétlenül meg kell még említenünk a NATURA 2000 hálózatot is. Mivel mint jól tudjuk Csehország is tagja az Európai Uniónak, így az európai közös természetvédelmi intézkedések számukra is kötelezőek. Így a nemzeti rendszer mellé kialakításra került az európai jelentőségű védett területek rendszere, a NATURA 2000 hálózat is, több mint 900 területtel.

Podyjí
A természetvédelem, és a gazdaság, a helyi lakosok, és más érdekképviselők Csehországban is örök küzdelemben állnak egymással. Akár csak hazánkban, cseh földön is a fő cél, hogy a természetvédelem gátat szabjon a szinte korlátozhatatlan emberi mohóságnak, de mindezt úgy tegye, hogy eközben ne sérüljenek meg a védett területeken élő emberek alapvető érdekei sem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése